Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024
Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων - Τμημα Βιολογιας & Πτδε Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εισαγωγικά Στοιχεία

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διδακτική της Βιολογίας» αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από εισήγηση μελών ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 173/17/6/2003) ενώ πρόσφατα αναμορφώθηκε και λειτουργεί με νέα έγκριση (ΦΕΚ3044/11-11-2014 τ.Β, ΦΕΚ1175/19-06-2015/τ.Β και ΦΕΚ 3040/ 27-07-2018).

Κεντρικό στόχο του προγράμματος αυτού αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων ΑΕΙ σε αντικείμενα σχετικά με δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις εκπαιδευομένων με πολυμέσα, το δε περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου ΠΜΣ όπως και με τις κοινωνικές απαιτήσεις των συνεργαζομένων φορέων.

Όπως όλα τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα, έτσι κι αυτό ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας του και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ’ αυτό συμβάλλει η διευρυμένη ομάδα των διδασκόντων με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το Τμήμα Βιολογίας, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων ή και Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και Σχολικούς Συμβούλους με τα αντίστοιχα προσόντα.

Την ευθύνη λειτουργίας του έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος. Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας.

Ο Διευθυντής Σπουδών

Ιωάννης Τρουγκάκος

Καθηγητής
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Τμήμα Βιολογίας – Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών