Κυριακή, 5 Μαΐου, 2024
Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων - Τμημα Βιολογιας & Πτδε Διατμηματικο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εγκαταστάσεις

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Βιολογίας» στεγάζεται στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτει τις παρακάτω αίθουσες διδασκαλίας:

  • Αίθουσα «Πανταζή», Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής
  • Αίθουσα #50, Νέα Πτέρυγα του Τομέα Βιολογία Κυττάρου και Βιοφυσικής
  • Αίθουσα Υπολογιστών πλήρως εξοπλισμένη, στην οποία πραγματοποιούνται παραδόσεις και εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων.

Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργεί Φοιτητικό Αναγνωστήριο με 200 θέσεις μελέτης, το οποίο βρίσκεται έναν όροφο κάτω από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών. Το αναγνωστήριο λειτουργεί καθημερινά, από τις 09:00 ως τις 15:00. Στο χώρο του Αναγνωστηρίου παρέχεται η δυνατότητα ασύρματης (WiFi) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε όσους φοιτητές διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (laptop, κινητό τηλέφωνο κ.λ.π με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο) και λογαριασμό στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου. Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου προγράμματος ασύρματης (WiFi) πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ.